Cursuri UPB

... Investește în oameni

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

SMS - Adaugarea studentilor, editarea datelor personale si completarea contractelor de studii

Exercitiul 1. Într-o fereastră de browser (fereastra 1), se alege un student (orice student deja existent în baza de date) drept referinţă :

 • P1. click Studenţi în meniul principal.
 • P2. la filtrul Domeniu (Configurare zona de lucru) select opţiunea toate.
 • P3. La filtrul An select I.
 • P4. dacă nu apare nici un student, la filtrul Contracte – complete select opţiunea indiferent.
 • P5. se alege un student oarecare din lista afişată şi click date personale în dreptul lui.

 

Exercitiul 2. Într-o fereastră nouă de browser (fereastra 2), se va crea un student şi se vor completa datele sale personale pe baza datelor studentului de referinţă selectat la ex.1 (din fereastra 1):

 • P1. click Student nou în meniul principal, submeniul Studenţi.
 • P2. select opţiunea cetăţean străin (pentru a evita conflictul de CNP cu studentul de referinţă)
 • P3. Se completează câmpul Username - paşaport cu litera A urmată de CNP-ul studentului de referinţă.
 • P4. Se completează câmpul Nume de familie la naştere cu numele studentului de referinţă.
 • P5. Se completează câmpul Prenume : „Curs”.
 • P6. Click Verifică.
 • P7. Click Înregistrează – se deschide pagina cu datele personale de completat pentru studentul înregistrat.
 • P8. La Cetăţenie select Republica Moldova (dacă se selectează România, username - paşaport completat anterior va fi considerat CNP şi invalidat).
 • P9. Se completează restul câmpurilor prin copierea datelor de la studentul de referinţă.
 • P10. La secţiunea Studii efectuate, click Adaugă studii şi se completează câmpurile respective cu datele copiate de la liceul absolvit de studentul de referinţă.
 • P11. La secţiunea Înmatriculări, click Edit şi se completează câmpurile respective cu datele copiate de la înmatricularea studentului de referinţă, cu excepţia numărului matricol, care se completează cu altă valoare oarecare (este unic).

 

Exercitiul 3. În fereastra 2 (studentul înregistrat la ex 2.), se va crea, completa şi deschide pentru print, un contract de studii, asemănător cu contractul studentului de referinţă, mai putin Sit. şcolarit. la înc. anului univ., unde se va alege varianta “Transfer inter-universitar”, de la Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti:

 • P1. În fereastra 1 click Listă contracte – studentul de referinţă.
 • P2. În fereastra 2 click Listă contracte – studentul nou creat.
 • P3. În fereastra 2 click Adaugă contract.
 • P4. Se completează parametrii contractului cu valorile din contractul studentului de referinţă (din fereastra 1).
 • P5. La Sit. şcolarit. la înc. anului univ. select opţiunea Transfer inter-universitar.
 • P6. La câmpul De la se scrie „spiru” apoi se selectează opţiunea Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti.
 • P7. Click Save.
 • P8. Click Editare contract 2011 – 2012.
 • P9. Se bifează opţiunile pentru discipline aşa cum sunt bifate în contractul studentului de referinţă. Se salvează contractul.
 • P10. Click Listă contracte.
 • P11. Click Print, în dreptul contractului.

 

Exercitiul 4. În fereastra 2 (studentul înregistrat la ex 2.), se va completa nota la una din disciplinele obligatorii:

 • P1. Click Introducere note în meniul principal.
 • P2. Se selectează disciplina dorită.
 • P3. Se selectează seria şi grupa din care face parte studentul.
 • P4. Se localizează studentul în lista afişată şi se completează nota în câmpul din dreptul său.

 

Exercitiul 5. În fereastra 2 (studentul înregistrat la ex 2.), se va modifica nota introdusă la ex.4, folosind pagina Registru note:

 • P1. Click Lista registru note în submeniul Studenţi.
 • P2. Se localizează studentul nou creat şi click registru note în dreptul său.
 • P3. Click pe simbolul creion din dreptul notei introdusă anterior – se deschide subfereatră pentru modificarea notei.
 • P4. În câmpul notei corespunzătorare sesiunii 1, introdusă anterior la ex.4, se alege o altă notă.
 • P5. La Motivul modificarii se completează textul “test curs”.
 • P6. Click Salvează.

Obs: În cazul în care contractul de studii este cu taxă (ex.3), nota va putea fi modificată numai după înregistrarea plăţii taxei de şcolarizare, pe semestrul disciplinei respective, în secţiunea Studenţi – Lista taxe.

You are here: Home Sesiune de instruire (Training Workshop) Projects National Projects Cursuri UPB Tips & Tricks pentru Administratori SMS - Adaugarea studentilor, editarea datelor personale si completarea contractelor de studii