Cursuri UPB

... Investește în oameni

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Despre proiect

Obiectivele proiectului

Proiectul “Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic“ proiect nr. 154/323 cod SMIS – 4428 este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, “Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”. Proiectul propune realizarea unei platforme de E-Learning şi a infrastructurii adecvate pentru susţinerea acesteia, precum şi dezvoltarea de Conţinut digital pentru învățământul superior tehnic. Prin intermediul acestei platforme beneficiarii vor avea acces la servicii şi resurse informaţionale necesare desfăşurării unor activităţi specifice de înaltă calitate.

Proiectul presupune:

  • Realizarea unei infrastructuri fizice pe baza căreia să se implementeze soluţii de e-learning. Infrastructura fizică, denumită în continuare soluţia hardware, va cuprinde servere, conectica necesară, si spaţii de stocare electronică.
  • Realizarea unei aplicaţii electronice prin care se va asigura suportul on-line pentru activităţi didactice şi de pregătire şi pentru prezentarea conţinutului digital. Această aplicaţie va fi susţinută de soluţia hardware şi va fi denumită în continuare soluţie software.
  • Crearea de conţinut digital pentru cursurile din ciclul de licenţă şi de master, din cadrul învăţământului tehnic, precum şi pentru cursuri postuniversitare.  

Proiectul se adresează în primul rând tuturor studenţilor Universităţii Politehnica din Bucureşti, pentru ca într-o etapă următoare să se adreseze şi altor universităţi cu profil tehnic din ţară, precum și unor agenți economici interesaţi de contribuţia la dezvoltarea conţinutului şi utilizarea soluţiei de e-learning realizate.

Activităţi previzionate a se realiza

Activităţile proiectului au fost concepute pentru a valorifica la maximum experienţa şi competenţele membrilor echipei proiectului.

  • Activitatea A1. Management de proiect
  • Activitatea A2. Asigurarea infrastructurii necesare platformei e-learning
  • Activitatea A3. Realizarea platformei software pentru e-learning
  • Activitatea A4. Asigurarea unei curricule integrate e-Content pentru învăţământul superior tehnic
  • Activitatea A5. Activităţi de suport și formare profesională
  • Activitatea A6. Activități de informare, publicitate și diseminarea rezultatelor.

 

Indicatorii proiectului

 

Indicatori Valoare la începutul proiectului Valoare la sfârșitul proiectului

Ponderea cursurilor electronice implementate ca urmare a realizării proiectului, în totalul necesităţilor de instruire (cursurilor) din Universitate

9% 35%

Numarul de cursuri electronice disponibile

170 600

Numarul de cursuri active (cele care includ activitități ce au fost desfășurate de către cadrele didactice și de cursanți)

165 588

Numarul de cursuri ce au materiale e-Content publicate online fără restrictii de autentificare (cele ce au materiale publice, accesibile și celor ce nu sunt utilizatori înscriși în sistem)

0 30

Volumul de date stocate anual în cadrul platformei

60Gb 900Gb

Numarul de societăți comerciale și asociatii non-profit care utilizează platforma e-learning sau sunt creatori de e-content

0 4

Numarul de Facultăți din afara UPB care utilizează platforma e-Learning sau sunt creatoare de e-Content

0 3

Numarul de persoane instruite pentru folosirea aplicaţiei informatice

100 6000

Numărul de utilizatori ai proiectului, angajaţi ai solicitantului

50 1100

Numarul de utilizatori ce au accesat platforma cel puțin o dată

3000 25000

Media zilnică a numărului de accesari autentificate ale platformei e-learning

2700 23750

Numărul de feedback-uri legate cursurile online

1000 8000

Numarul de servicii electronice pentru managementul studenților integrate cu platforma pentru e-learning

0 4

Numarul de servere tip front-end pentru găzduirea platformei e-learning

1 15

Capacitatea de stocare alocată platformei de e-learning

1Tb 10Tb
You are here: Home Despre proiect