GEEA – Centru de resurse GRID multi-corE de înaltă pErformAnţă pentru suportul cercetării

 

geea-logoObiectivul proiectului este creşterea capacităţii de cercetare a universităţilor şi instituţiilor prin crearea unui centru GRID local de înaltă performanţă în scopul ridicării nivelului de competitivitate ştiinţifică pe plan internaţional. Centrul local GRID va fi creat pentru suportul crecetării, dezvoltării tehnologice şi inovării ştiinţifice. Proiectul contribuie la dezvoltarea sistemului GRID naţional prin dezvoltarea resurselor GRID existente, eficientizarea interconectării acestora în vederea asigurării calităţii serviciilor la nivel de reţea şi realizarea de aplicaţii necesare pentru accesibilitate, utilizare, control eficient, monitorizare, asigurarea toleranţei la defecte şi a securităţii şi nu în ultimul rând pentru dezvoltarea aplicaţiilor complexe de înaltă performanţă.

 

Programul Operațional POS CCE
Axa Prioritară

AP2: CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE

PRIN CERCETARE - DEZVOLTARE ȘI INOVARE

Domeniul de intervenție

D2.2: Investiții în infrastructura de CDI și dezvoltarea

capacității administrative

Operațiunea

O2.2.3: Dezvoltarea unor rețele de centre C-D,

coordonate la nivel național și racordate la rețele europene

și internaționale de profil (GRID, GEANT)