Cluster Grid

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Finanțare

guvernulromanieiueis

GEEA – Centru de resurse GRID multi-corE de înaltă pErformAnţă pentru suportul cercetării

 

geea-logoObiectivul proiectului este creşterea capacităţii de cercetare a universităţilor şi instituţiilor prin crearea unui centru GRID local de înaltă performanţă în scopul ridicării nivelului de competitivitate ştiinţifică pe plan internaţional. Centrul local GRID va fi creat pentru suportul crecetării, dezvoltării tehnologice şi inovării ştiinţifice. Proiectul contribuie la dezvoltarea sistemului GRID naţional prin dezvoltarea resurselor GRID existente, eficientizarea interconectării acestora în vederea asigurării calităţii serviciilor la nivel de reţea şi realizarea de aplicaţii necesare pentru accesibilitate, utilizare, control eficient, monitorizare, asigurarea toleranţei la defecte şi a securităţii şi nu în ultimul rând pentru dezvoltarea aplicaţiilor complexe de înaltă performanţă.

 

Programul Operațional POS CCE
Axa Prioritară

AP2: CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE

PRIN CERCETARE - DEZVOLTARE ȘI INOVARE

Domeniul de intervenție

D2.2: Investiții în infrastructura de CDI și dezvoltarea

capacității administrative

Operațiunea

O2.2.3: Dezvoltarea unor rețele de centre C-D,

coordonate la nivel național și racordate la rețele europene

și internaționale de profil (GRID, GEANT)

 

Rapoate publice

Rapoarte intermediare publice:

Workshop GEEA - 14.apr.2011

Info

 

Proiectul nr. 226 / cod SMIS – CSNR 2741
Contract de finantare : 51 / 11.05.2009
Data începerii implementării Proiectului este data: 11.05 2009
Perioada de implementare a Proiectului este de 24 luni.

Anuntam ca proiectul ‘GEEA – Centru de resurse GRID multi-corE de înaltă pErformAnţă pentru suportul cercetării’, cu nr. 226 / cod SMIS – CSNR 2741, Contractul de finantare 51 / 11.05.2009 si perioada de desfasurare de 24 de luni, s-a incheiat in mod oficial pe data de 11.05.2011.

Contacts

 

Project Director: prof. dr. N. Tapus (ntapus at cs.pub.ro)

Infrastructure Technical Director: prof dr. N. Cupcea (nicolae.cupcea at cs.pub.ro)

Application Development TD: prof. V. Cristea (valentin.cristea at cs.pub.ro)